Nasze strony:
www.extrabau.pl

Szczegółowe informacje o projekcie


Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej, Laboratorium Charakteryzacji Materiałów Luminescencyjnych i Nanomateriałów: remont pomieszczeń (montaż systemów wentylacji i klimatyzacji)


Data ukończenia projektu : 2015powrót