Nasze strony:
www.extrabau.pl
Euro-Klima Gdańsk Headquarters

Przemysł morski


Z liczbą instalacji systemów rurowych sięgającą już prawie 270 jednostek, firma Euro-Klima zbudowała znakomitą reputację za jakość swoich usług w branży stoczniowej w pełnym zakresie HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, chłodnie prowiantowe), w systemach przeciwpożarowych oraz wyposażeniu okrętowemu. Głównym polem działań są: dobór sprzętu i urządzeń, dostawy, montaż, rozruch oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

1. Projektowanie systemów rurowych
Nasza oferta w zakresie projektowania systemów rurowych obejmuje wszystkie pola systemów HVAC oraz przeciwpożarowych. Głównymi krokami procesu są:

  • projektowanie koncepcji i struktury systemu rurowego wraz z przynależnymi urządzeniami, zgodnie z uzgodnieniami i wymaganiami armatora i/lub towarzystwa klasyfikacyjnego,
  • stworzenie fizycznego zobrazowania pełnych systemów, wraz z komponentami j.w. rysunki koordynacyjne i instalacyjne
  • stworzenie dokumentacji powykonawczej.

2. Rozwiązania doboru materiałów i komponentów systemów
Na systemy i ich komponenty dobierane i dostarczane na miejsce budowy, składają się takie materiały jak rury i kanały stalowe, Cu, plastikowe (PVC) oraz CuNiFer. Dobór i zaopatrzenie w powyższe części dotyczą także materiałów izolacyjnych, montażowych i innych.

3. Instalacje systemów
Instalacje wszystkich powyższych systemów i ich poszczególnych części składowych są w pełni wykonywane przez naszych specjalistów. Jeśli zachodzi potrzeba, w/w systemy mogą także być prefabrykowane w oparciu o dostarczone lub wykonane w formie dodatkowej usługi rysunki izometryczne. Osobną, choć jedną z najistotniejszych części usług jest synchronizacja terminów wykonania z harmonogramami klientów. Nasi starannie dobierani i wysoce wykwalifikowani specjaliści są zaangażowani w projekty instalacji w stoczniach Europy Zachodniej oraz Polski. Wszystkie usługi są wykonywane przy użyciu najnowszego sprzętu i technologii.Wybrane realizacje morskiena górę